JOBS

Content Reviewer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

– ทักษะในการทำคอนเทนต์

– ทักษะการทำคอนเทนต์เชิง SEO (Search Engine Optimization)

– ทักษะในการหาข้อมูล

– ทักษะในด้านโซเชียลมีเดียและการตลาดเบื้องต้น

เราต้องการอะไรจากคุณ

1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 24-30 ปี

2. วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ในสายงานที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • – เพื่อผลิตคอนเทนต์ บทความ รูปภาพ และ VDO สำหรับดึงดูดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ ผลิตภัณฑ์/Platform ต่างๆ ของบริษัท หรือ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

  – ทำ Website, Application, Software และ Platform สำหรับพัฒนาธุรกิจ และ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  – คิด และ สร้างสรรค์คอนเทนต์ สื่อ ของบริษัท ทุกช่องทาง ทั้งออนไลน์ และ ออฟไลน์

Web Developer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

พัฒนา ใช้งาน และช่วยเหลือในการจัดการ Web Application (Field of IoT, Energy Management Web&Mobile Application)
การเข้ารหัส การทดสอบ และการปรับใช้การเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่า และการออกแบบ Web/Mobile Application UI (User Interface), UX (User Experience), ฐานข้อมูล และ Device interface

เราต้องการอะไรจากคุณ

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Computer Science, Information Technology, Electrical Engineering หรือมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 0 ~ 3 ปีขึ้นไปในการพัฒนา Web Application
 • มีความเชี่ยวชาญในภาษาการเขียนโปรแกรมและฐานข้อมูลที่เลือก (เช่น HTML5, JavaScript, CSS3, PHP, PostgreSQL, MySQL)
 • มีความคุ้นเคยกับไลบรารีหรือเฟรมเวิร์กบางตัว เช่น Jquery, Node.js, Angular, Flutter จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • กระบวนการออกแบบทางเทคนิค การวิเคราะห์ข้อกำหนดการใช้งานทางเทคนิค
  ผลิต ทดสอบ และดีบักแอปพลิเคชันเว็บ/มือถือ
  ออกแบบ UI/UX ของ Web/Mobile Application ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า/บริษัท

Digital Marketer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

นักการตลาดดิจิทัลที่รับผิดชอบในการสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์และสร้างโอกาสในการขายผ่านสื่อดิจิทัล นักการตลาดดิจิทัลที่ชาญฉลาดมีแนวคิดที่ชัดเจนว่าแต่ละแคมเปญสามารถนำไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจขององค์กรได้อย่างไรในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน แผนการตลาดที่มีอยู่ยังสามารถปรับปรุงได้โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย ทั้งแบบฟรีและแบบเสียเงิน ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของแผนการตลาดที่กำหนดไว้

เราต้องการอะไรจากคุณ

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือ
 • สาขาที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ 1-3 ปีในการ
 • ทำงานที่มั่นคงในโซเชียลมีเดียหรือดิจิทัลในองค์กรหรือเอเจนซี่
 • ความรู้/ประสบการณ์การโฆษณาบน Facebook และ AdWords

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วางแผน พัฒนา และดำเนินการตามกลยุทธ์สื่อดิจิทัลของบริษัท
 • วางแผนและดำเนินกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลทั้งหมดโดยเน้นที่การรับรู้ของตลาดและการสร้างลูกค้าเป้าหมาย
 • ประสบการณ์ด้านการสร้างเนื้อหา & การตลาด สร้างสรรค์ ออกแบบ และพัฒนาการดำเนินการด้านการตลาดดิจิทัล รวมถึงการพัฒนาตัวตนออนไลน์ที่โดด
 • เด่นผ่านโซเชียลมีเดีย และบูรณาการกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาเข้ากับช่องทางต่างๆ เช่น Facebook, YouTube, TikTok, Instagram และ Line เพื่อสนับสนุนธุรกิจ การดำเนินงาน